Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує прийом до аспірантури на 2019 рік за науковою спеціальністю 081 – Право

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі – Інститут) відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2017 року № 161-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інституту надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю – 081 Право.

Пріоритет у підготовці аспірантів в Інституті надається напряму «Право інтелектуальної власності».

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форма навчання – денна та заочна.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Прийом документів до аспірантури відбуватиметься з 27 серпня по 13 вересня 2019 року щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 17:00, а у п’ятницю- з 10:00 до 16:00.

Вступники до аспірантури особисто подають заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

До заяви вступник до аспірантури додає такі документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року; 
 • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військово - облікового документа  (для військовозобов’язаних);
 • шість фотокарток 3х4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови, яка засвідчує рівні В2 -С-2 (за наявності);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір навчатися на денній формі та проживати в гуртожитку).

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії беруть участь у конкурсному відборі та складають такі вступні випробування: 

 • вступний іспит зі спеціальності «Право» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності «Право»);
 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • вступний іспит з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Вступні випробування проводяться з 16 вересня по 24 вересня 2019 року:

- додаткове вступне випробування -  16 вересня 2019 року;

- вступний іспит з іноземної мови (англійська) –  20 вересня 2019 року;

- вступний іспит зі спеціальності – 24 вересня 2019 року.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту до 01 жовтня 2019 року. 

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 03680, МСП, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, кімн. 1302. 

Контактна особа: Кравець Людмила Вікторівна (тел./факс (044) 200-08-76, тел. (044) 228-21-38, 063 585 96 27, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

 

 

 

Останні новини

Анонс подій

Новинки видань у нашій бібліотеці

       

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua