1 

   НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2022

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

2020

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

2018

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

2017

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

   2

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО» (2017)

Про внесення змін до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (2018) (PDF)
Про внесення змін до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (2019) (PDF)

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО» (2020)
Про внесення змін до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (2022) (PDF)

   3 

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова
Філософія
Методологія та організація наукових досліджень
Актуальні проблеми патентного права
Актуальні проблеми авторського права України
Актуальні проблеми охорони і захисту суміжних прав
Міжнародно-правова охорона прав інтелектуальної власності
Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності
Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності
Науково-педагогічна практика

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Європейська патентна система
Економіко-правові аспекти інтелектуальної власності
Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
Трансфер технологій
Проблеми правової охорони комерційних позначень
Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності
Договірні форми передачі прав інтелектуальної власності
Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності
Проблеми колективного управління в Україні
Актуальні проблеми модернізації патентної системи України: завдання і перспективи

Публічне адміністрування наукової діяльності
Актуальні проблеми господарського права та процесу (Анотація)
Теорія та практика правозастосування в цивільному праві та процесі
Актуальні проблеми кримінального права та процесу (Анотація)
Юридичне пізнання (методологічні, теоретичні, праксеологічні проблеми)
Актуальні проблеми конституційного права (Анотація)
Філософські основи земельного та аграрного права (Анотація)
Актуальні проблеми фінансового права
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення (Анотація)
Проблеми імплементації міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України (Анотація)
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ
Практична риторика

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com