8 серпня відбувся круглий стіл «Розвиток правової науки у сфері інтелектуальної власності: історія та сучасний стан», присвячений тридцятиріччю з дня заснування Національної академії правових наук України.

 

Директор Інституту Олександр Дорошенко представив короткий підсумок напрацювань НДІ інтелектуальної власності з 2019 року, окреслив основні напрями діяльності Інституту, озвучив актуальні проблеми у сфері інтелектуальної власності, над вирішенням яких працюють фахівці Інституту.

Керівники відділів — Олена Тверезенко, Анна Штефан, Андрій Шабалін коротко розповіли про актуальні дослідження, розробка яких проводиться у відділах, зазначили актуальні питання, якими займаються співробітники відділів.

Заступник директора з наукової роботи Наталія Мироненко, як гарант освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії у галузі «Право», розповіла про можливості, які відкриваються перед здобувачами третього рівня вищої освіти в Інституті.

До участі в обговоренні розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні та місця в цьому процесі Інституту, долучилися Юрій Капіца, д.ю.н., директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України; Ірина Бернадська, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник відділу економічних досліджень № 016 Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Алла Ромашко, к.т.н., доц., доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Богдан Падучак, к.ю.н., перший заступник директора ДО УкрНОІВІ; Микола Потоцький, д.ю.н., радник директора ДО УкрНОІВІ, а також Олександр Бутнік-Сіверський, д.е.н., професор, головний науковий співробітник Інституту та інші.

 

Current news

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com