Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України оголошує конкурс з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки на кращу наукову роботу аспірантів та молодих вчених.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

 ✒ наукове чи науково-практичне видання;
✒ наукова стаття;
✒ тези наукової доповіді.

 

Умови участі в конкурсі та вимоги до наукових робіт:

У Конкурсі можуть брати участь усі аспіранти та молоді вчені Інституту.
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи аспірантів та молодих вчених Інституту, опубліковані протягом календарного року від дня проведення попереднього конкурсу. Одна робота може мати не більше двох співавторів.
Подана на конкурс робота повинна відповідати таким формальним вимогам:
− повинна бути подана у друкованому або електронному форматі за авторством аспіранта або молодого вченого;
− не повинна містити плагіат чи інші порушення авторського права;
− не повинна містити посилання чи будь-яку згадку російських чи російськомовних джерел, окрім випадків, коли таке використання є виправданим (огляд історичних джерел чи законодавчих актів, які діяли на території України, але не мають іншого офіційного перекладу тощо).
− перелік використаних джерел повинен оформлюватися мовою, якою викладене кожне джерело, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Проведення

Конкурс проводиться у два етапи: перший етап – отримання роботи та допуск її до участі у конкурсі, про що надсилається лист; другий етап – рецензування та визначення переможців.

 

Визначення та нагородження переможців конкурсу

Відповідно до підрахунку балів Конкурсна комісія визначає роботи, які посіли перше, друге і третє місце в кожній номінації. Результати оцінювання прийнятих робіт затверджуються рішенням Конкурсної комісії.
Особи, чиї роботи посіли перше, друге і третє місце в кожній номінації, визнаються переможцям Конкурсу та їм присуджуються Почесні відзнаки Конкурсу.

 

Роботи приймаються до 01 травня на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. з поміткою, до якої номінації подається робота.

Нагородження переможців відбудеться на засіданні вченої ради Інституту в травні.

 

Конкурсна комісія: Олена Тверезенко, к.ю.н.; Сергій Глотов, к.ю.н.; Любов Сорокіна, доктор філософії у галузі права; Надія Федорова, к.ю.н.; Ольга Омельченко, доктор філософії у галузі права; Олена Бахарєва, науковий співробітник.

Current news

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com