24 травня 2024 року відбулося спільне засідання відділу авторського права і суміжних прав та центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту.

На засіданні здобувачкою Юлею Кедею було представлено публічну презентацію наукових результатів дисертаційного дослідження на тему: «Договірне регулювання створення та використання об'єктів авторського права в Україні та Франції».

Засідання проведено під головуванням докторки юридичних наук, керівниці центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Ірини Яковець.

Здобувачка ознайомила присутніх з основними результатами дисертаційного дослідження. 

Із доповіддю виступила науковий керівник – докторка юридичних наук, професорка, головний науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності Олена Штефан.

Про  актуальність, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, а також про деякі дискусійні положення дисертації зазначили експерти, кандидатури яких запропоновано рецензентами: кандидатка юридичних наук Ольга Улітіна, кандидат юридичних наук Андрій Шабалін. 

Власними міркуваннями щодо роботи поділилися співробітники відділу авторського права і суміжних прав та центру правового забезпечення розвитку науки і технологій Інституту. 

За результатами засідання прийнято рішення, що дисертація Юлі Кеді  на тему: «Договірне регулювання створення та використання об'єктів авторського права в Україні та Франції» відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, спеціальність 081 «Право».  Дисертацію рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді Інституту.

Бажаємо успіхів здобувачці!

 

Current news

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com