Рада аспірантів та молодих вчених Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України є постійно діючим колегіальним координуючим органом, який забезпечує організацію і загальне керівництво науковою діяльністю молодих вчених, представляє інтереси молодих вчених і фахівців, що працюють в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Україні.

Рада аспірантів та молодих учених НДІ інтелектуальної власності створена 29 листопада 2011 року. Метою створення і діяльності Ради є залучення до наукової роботи аспірантів та молодих вчених Інституту та сприяння підвищенню наукового, професійного рівня, більш повної реалізації їх творчих можливостей.

Основними завданнями Ради є:

 • Сприяння якнайшвидшому професiйному зростанню аспiрантiв, молодих вчених i фахiвцiв Iнстиryту.
 • Впровадження сучасних методичних і технологічних прийомів роботи, що є запорукою поліпшення наукової діяльності Інституту.
 • Представлення інтересів аспiрантiв та молодих вчених у Вченiй радi та перед адмiнiстрацiєю Iнституту.
 • Координування спiльноi роботи аспiрантiв та молодих вчених Iнстиryry, створення колективу колег-однодумцiв, здатних генерувати i втiлювати в життя наукові дослiдження (програми, проєкти, стартапи) Iнституту.
 • Надання консультативноi допомоги аспiрантам та молодим вченим, створенння сприятливих умов для наукової дiяльностi в Iнститутi.
 • Сприяння активнiй участi аспiрантiв i молодих вчених у проведеннi фундаментальних i прикладних дослiджень.
 • Сприяння встановленню бiльш тiсних зв'язкiв мiж старшим i молодшим поколiнням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємнiсть у науковiй дiяльностi.
 • Пiдготовка та проведення конференцiй та iнших заходiв аспiрантiв та молодих вчених
 • Органiзацiя i забезпечення участi acпipaнтів та молодих вчених у молодіжних конкурсах наукових робiт i виставках.
 • Iнформування аспiрантiв та молодих вчених про наукові програми, фонди, конференцii, школи-семiнари та iншi заходи, що проводяться науковими установами та вищими навчальними закладами України.
 • Висунення аспiрантiв та молодих вчених Iнституту для участi у щорiчних конкурсах наукових робiт, органiзацiя публiкацii результатiв дослiджень аспiрантiв та молодих вчених у науково-практичному журналi «Теорiя i практика iнтелектyальноi власностi», щорiчному збiрнику наукових праць Iнституту «Питання iнтелектуально власності».

На засіданнях Ради обговорюються актуальні проблеми законодавства у галузі інтелектуальної власності та практики його застосування, результати наукових досліджень молодих учених, відбуваються заняття з ораторської майстерності. Для виступів на засіданнях Ради запрошуються видатні фахівці у галузі права інтелектуальної власності, відомі українські науковці та практики.

    ПОНОМАРЬОВА Олена Олександрівна

Голова Ради, кандидат юридичних наук

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   тел. +380 (44) 200-08-76

 

 

 

 

 

ТРЕНІНГ 

17 квітня відбувся тренінг «Сучасні тенденції права інтелектуальної власності».

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ

На засіданні Ради молодих вчених НДІ інтелектуальної власності, що відбулося 13 квітня власні наукові дослідження презентовали молоді науковці.

Останні новини

 • 05
  груд. '22

  Результати круглого столу Facilitating Access to Affordable Medicines During Wartime in Ukraine

  1 грудня відбувся круглий стіл  Facilitating Access to Affordable Medicines During Wartime in Ukraine/Полегшення доступу до доступних лікарських засобів під час війни в Україні. Круглий стіл був організований Інститутом інновацій та конкуренції імені Макса Планка (Мюнхен, Німеччина), Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (Київ, Україна), Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), БО "100 % життя - ЛЖВ" (організація захисту прав пацієнтів, Київ, Україна).

 • 22
  лист. '22

  Збірник матеріалів Х Всеукраїнської конференції з інтелектуальної власності вже на сайті

  Матеріали X Всеукраїнської конференції науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри" доступні в розділі "Наукові неперіодичні видання" або за посиланням

   

 • 30
  жовт. '22

  25 листопада відбудеться конференція з питань правового регулювання цифрової трансформації

  Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції  «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання», що відбудеться 25 листопада 2022 року. До участі в конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, ад’юнкти, представники органів публічної влади, приватного сектору та громадянського суспільства, а також особливо запрошуються здобувачі вищої освіти.

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua