Головне призначення інтелектуальної власності – приносити прибуток власнику прав на неї. Але спершу необхідно визначити вартість інтелектуальної власності. Встановлення вартісної оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності є важливим складником процесу комерціалізації інтелектуальної власності, перетворення результату розумової діяльності людини у комерційно цінний продукт. Завдяки оцінці інтелектуальна власність може стати вагомою часткою нематеріальних активів підприємства і бути введена у цивільний оборот як товар. 

Знання вартості прав на об'єкт права інтелектуальної власності має велике значення для прийняття управлінських рішень стосовно ОПІВ на етапах створення, правової охорони, комерціалізації та захисту.

Для чого робити оцінку?

Необхідність в оцінці інтелектуальної власності виникає під час:

 • укладання угод купівлі-продажу патентів, торговельних марок і ін.; 
 • підготовки висновку ліцензійної угоди на право використання об'єктів інтелектуальної власності; 
 • при розгляді спорів щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди у зв’язку з протиправним використанням об’єктів інтелектуальної власності;
 • визначенні розміру компенсації збитку, заподіяного правовласникові незаконним використанням його патентів, торговельних марок і ін.

Які об’єкти підлягають оцінці?

 У групу об'єктів інтелектуальної власності, які  підлягають оцінки, можуть входити:

 • літературні та художні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • географічні зазначення;
 • патенти на винаходи;
 • патенти на корисні моделі;
 • отримані або надані ліцензії на право користування об'єктами інтелектуальної власності;
 • авторські посвідчення; торговельні марки (товарні знаки) і знаки обслуговування;
 • комерційні фірмові найменування;
 • ноу-хау;

Що оцінка дає підприємству?

Експертна оцінка, вкрай необхідна при розгляді спорів щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди у зв’язку з протиправним використанням об’єктів інтелектуальної власності.

Які послуги ми надаємо своїм клієнтам

Інститут є одним із суб’єктів оціночної діяльності в Україні. Цим напрямком керує відомий в Україні фахівець з питань економіки інтелектуальної власності, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АТН О.Б. Бутнік-Сіверський. Під його керівництвом в Інституті працює група оцінювачів, атестованих Фондом державного майна України, які уповноважені проводити експертну оцінку щодо: 

 • об’єктів інтелектуальної власності; 
 • майнових прав; майна; 
 • цілісно-майнових комплексів; 
 • цінних паперів; 
 • бізнесу суб’єктів господарської діяльності тощо. 

Кваліфіковані фахівці Інституту, серед яких є досвідчені патентні повірені, внесені до Державного реєстру патентних повірених, що ведеться ДДІВ МОН України: здійснюють попередню оцінку можливості отримання правової охорони на заявлений об’єкт інтелектуальної власності; надають консультації щодо державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності та юридичне супроводження цього процесу; представляють інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності в судовому та позасудовому врегулюванні спорів; представляють інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності у разі незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності, а також при недобросовісній конкуренції в адміністративних та судових органах; проводять правову експертизу в сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо відповідності договорів про передачу прав вимогам чинного законодавства України; надають допомогу у складанні договорів, у тому числі авторських, ліцензійних та інших; надають будь-яку іншу допомогу та консультації в сфері інтелектуальної власності. 

Формами вашої співпраці з нами можуть бути:

 • разові консультації;
 • виконання комплексу робіт правового та технічного характеру, які пов‘язані з охороною та захистом прав інтелектуальної власності;
 • абонентне обслуговування, включаючи вирішення будь-яких правових питань, що виникають при реалізації прав інтелектуальної власності.

Останні новини

 • 15
  лип. '24

  Запрошуємо взяти участь у конференції

  XII всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри», що пройде 11 жовтня 2024 року в онлайн-форматі.

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

 • 03
  лип. '24

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

  Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. 

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com