• Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991).
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991).
 • Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 року (правонаступництво: 23.12.1993, дата набуття чинності для України: 17.01.1994).
 • Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 (із змінами) (Україна приєдналась до Угоди Законом № 1762-III від 01.06.2000.).
 • Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових, прийнятий 28.11.1960 в Гаазі (Україна приєдналась до Гаазького Акту Гаазької угоди Законом № 2992-III від 17.01.2002).
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 2730-III від 20.09.2001).
 • Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961, переглянута в м. Женева 10.11.1972 р., 23.10.1978 та 19.03.1991 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 209/95-ВР № 60-V від 02.08.2006.
 • Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписана в Локарно 08.10.1968 (зі змінами) (Україна приєдналась до Договору Законом № 684-VI від 17.12.2008).
 • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана у Стокгольмі 14.07.1967 та змінена 02.10.1979).
 • Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991.
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24.07.1971 (із змінами) (дата підписання: 24.07.1971, дата набрання чинності для України: 25.10.1995).
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 738-XIV від 15.06.1999).
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 (Україна приєдналась до Договору Законом № 474/96-ВР від 01.11.1996).
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28.06.1989 (Україна приєдналась до Протоколу Законом № 1763-III від 01.06.2000).
 • Найробский договір про охрану Олімпійского символу від 26.09.1981.
 • Договір про закони щодо товарних знаків від 17.10.1994 (Договір ратифіковано Законом № 380/95-ВР від 13.10.1995).
 • Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) (прийнятий 20.12.1996 в Женеві). (Україна приєдналась до Договору Законом № 2733-III від 20.09.2001).
 • Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 (Україна приєдналась до Договору Законом № 2732-III від 20.09.2001).
 • Сінгапурський договір про право товарних знаків від 20.12.1996.
 • Договір про патентне право від 01.06.2000 (Україна приєдналась до Договору Законом № 245-IV від 22.11.2002).
 • Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006.
 • Резолюція Дипломатичної конференції, доповнена до Сінгапурського договору про закони про право товарних знаків та Інструкції до нього від 27.03.2006.
 
 
 
 • Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року (від 15.04.1994).
 • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994.
 • Коммюніке Самміта ГУАМ (від 23.05.2006).
 • Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (дата підписання: 05.02.2008, ратифікований Законом № 250-VI від 10.04.2008).
 • Угода про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ (дата підписання: 20.07.2002, Угоду ратифіковано Законом № 321-IV від 28.11.2002).
 • Угоди системи СОТ
 • Додатки до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.
 года про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994.Додатки до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.
 
Двосторонні угоди у межах СНД  
 • Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04. № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування».Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (дата підписання: 24.09.1993, дата набрання чинності: 06.05.1995, дата набрання чинності для України: 27.06.1995).
 • Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у сфері правової охорони винаходів (дата підписання: 04.06.1999, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13.12.1999).
 • Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень (дата підписання: 04.09.1999, Угоду ратифіковано із застереженням Законом № 1971-III від 21.09.2000).
 • Рішення про Спільну робочу комісію держав-учасників Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері інтелектуальної власності від 20.06.2000.
 • Угода про правову охорону сортів рослин від 16.03.2001.
 • Рішення про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності (дата підписання: 28.09.2001; дата ратифікації: 19.01.2006; дата набуття чинності: 03.03.2006).
 • Рішення про Концепцію формування національних баз даних та організації міждержавного обміну інформацією з попередження та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 25.05.2006.
 • Рішенні Економічної ради СНД від 14 вересня 2007 року «Про врегулювання питання товарних знаків» від 04.04.2008.
 • Рішення Економічного ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання доручення, що міститься в Рішенні Економічної ради СНД від 14 вересня 2007 року «Про врегулювання питання товарних знаків» від 04.04.2008.
 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua