1   МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна    доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, голова вченої ради
   2   АНДРОЩУК Геннадій Олександрович

 кандидат економічних наук, доцент

   3   БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ Олександр Борисович 

 доктор економічних наук, професор, академік АТНУ

  4   ДОРОШЕНКО Олександр Федорович 

  кандидат юридичних наук, заступник голови вченої ради

 
   5    ДОРОЖКО Григорій Костянтинович

  кандидат технічних наук, доцент

   6    КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна   кандидат юридичних наук, доцент
 
   7   КОДИНЕЦЬ Анатолій Олександрович

  доктор юридичних наук, доцент

   8  ЛЕНГО Юлія Євгеніївна науковий співробітник, секретар вченої ради
  9  МІЩЕНКО Ірина Миколаївна кандидат економічних наук
  10  НЕДОГІБЧЕНКО Євгенія Григорівна науковий співробітник, голова трудового колективу
  11  ОМЕЛЬЧЕНКО Ольга Петрівна доктор філософії у галузі права, голова ради аспірантів та молодих вчених Інституту
  12  ОМЕЛЬЧЕНКО Андній Володимирович доктор юридичних наук, професор
  13  ПОНОМАРЬОВА Олена Олександрівна  кандидат юридичних наук
  13   РАБОТЯГОВА Людмила Іванівна   провідний науковий співробітник 
  15   ТВЕРЕЗЕНКО Олена Олексіївна  кандидат юридичних наук
  16   ТРОЦЬКА Валентина Миколаївна  кандидат юридичних наук, відповідальна за атестацію докторів філософії (PhD)
  17    ФЕДОРОВА Надія Вікторівна 

  кандидат юридичних наук

 
  18    УЛІТІНА Ольга Володимирівна  кандидат юридичних наук
  19   ЧОМАХАШВІЛІ Олена Шотаєвна

  кандидат юридичних наук, доцент

 
  20   ШТЕФАН Олена Олександрівна

  доктор юридичних наук, професор

 
  21   ШАБАЛІН Андрій Валерійович

  кандидат юридичних наук, старший дослідник

 
  22   ШТЕФАН Анна Сергіївна 

  доктор юридичних наук, старший дослідник

 
 23   ЯКОВЕЦЬ Ірина Станіславівна 

 доктор юридичних наук, старший науковий спілвробітник

 

 

 

 

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com